You are here: Home >Posts Tagged ‘symulacja

Symulacja

Przedmiotem symulacji jest sklep, którego dochody czyli zmienna wyjściowa jest uzależniona od mnóstwa czynników tzw. zmiennych wejściowych jak np. liczba klientów odwiedzających dany sklep, cena porównywalnych towarów sprzedawanych u kontroferty, poziom sprzedaży w podanym miesiącu. Przyjmuje się, że każdy z tych detalów jest zmienną losową o pewnym rozkładzie, np. normalnym. Symulacji komputerowa ma na celu […]

Tags: ,