You are here: Home > Komputery > Symulacja

Symulacja

Przedmiotem symulacji jest sklep, którego dochody czyli zmienna wyjściowa jest uzależniona od mnóstwa czynników tzw. zmiennych wejściowych jak np. liczba klientów odwiedzających dany sklep, cena porównywalnych towarów sprzedawanych u kontroferty, poziom sprzedaży w podanym miesiącu. Przyjmuje się, że każdy z tych detalów jest zmienną losową o pewnym rozkładzie, np. normalnym. Symulacji komputerowa ma na celu wykreowanie kilkuset, kilku tysięcy albo kilkuset tysięcy testów polegających na wylosowaniu określonych wartości poszczególnych niestałych czyli np. w jednej próbie wylosowano poniższe wartości: liczba klientów = 126, cena u konkurencji = 44 zł, poziom sprzedaży = 28 sztuk) i porównywaniu jaki dochód zostanie osiągnięty przy takich warunkach. Po wielorazowym zrobieniu symulacji czyli losując różne wartości niestałych możemy odkryć, jak wygląda porządek dochodu sklepu. Na takiej podstawie można na przykład wyznaczyć cena oczekiwaną zysku, rachunek prawdopodobieństwa straty i inne arcyciekawe z biznesowego punktu widzenia formaty.

 

Tags: ,

Comments are closed.