You are here: Home > Programy > Programowanie

Programowanie

To, co rozgranicza teraźniejsze komputery od wszystkich innych urządzeń, to potencjalność ich programowania, czyli wdrożenia do pamięci komputera listy rozporządzenia, które mogą być wykonane w innym czasokresie. W dużej większości przypadków przepisy, które komputer wypełnia, są bardzo zrozumiałe czyli dodawanie do siebie dwóch liczb, przesunięcie danych z jednego punktu w inny, wyświetlenie informacji i tak dalej. Instrukcje te odczytywane są z pamięci komputera i zazwyczaj wykonywane są w tej samej hierarchiczności, co w pamięci. Istnieją jednak zarządzenia umożliwiające przeniesienie w inne określone miejsce programu i realizowanie go z tego miejsca. Ponadto regulaminy skoku mogą być wykonane pod pewnym warunkiem, co umożliwia realizację różnorakich zestawów instrukcji w powiązaniu z uzyskanymi wcześniej wynikami obliczeń. Oprócz tego istnieją instrukcje umożliwiające robienie podprogramów, które pamiętają miejsce z którego realizowano skok, by powrócić do niego po zrealizowaniu podprogramu.

Tags: ,

Comments are closed.