You are here: Home > Komputery > Kursy komputerowe

Kursy komputerowe

image Kursy komputerowe są organizowane przez firmy, które chcą nauczyć chętne osoby obsługi komputera, poszczególnych podstawowych i zaawansowanych programów i aplikacji komputerowych, jak również przygotować do obsługi sieci online. Na tego typu szkoleniach można liczyć na profesjonalne podejście trenerów, na dostęp do urządzeń komputerowych oraz materiałów dydaktycznych umożliwiających przyswojenie najważniejszych informacji. Kursy komputerowe łączą przede wszystkim ze sobą część praktyczną, czyli bezpośrednią obsługę komputera, jak również teoretyczną w formie przekazywanej wiedzy na jego temat. Tak też biorąc pod uwagę kursy podstawowe można wymienić zakres nauczania, a jest to zakres związany z programem Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook. Stosunkowo są to podstawowe programy wykorzystywane do tworzenia dokumentów, do tworzenia wszelkich kalkulacji, tabeli, baz danych, do obliczeń oraz obrazu i prezentacji, jak również do obsługi poczty elektronicznej bezpośrednio z komputera. W przypadku Microsoft Office Outlook potrzebne będzie podłączenie do sieci internetowej.

Comments are closed.