You are here: Home >Archive for Sierpień 8th, 2015

Hardware, czyli co?

Kiedy mówimy o komputerach, bardzo często powtarzającymi się pojęciami są hardware oraz software. Software to wszystko, co związane jest z oprogramowaniem komputerowym. Jeśli zaś chodzi o hardware – mamy na myśli sprzęt. A co konkretnie wchodzi w skład hardware? Oto kilka najważniejszych informacji związanych z tym tematem. Chcąc wymienić wszystkie najważniejsze elementy komputera, nie możemy […]